Bio ? Logisch!

Biologisch´ is een term die niet zomaar gebruikt kan worden. Biologische voedingsproducten moeten aan verschillende Europese regels voldoen alsook aan de regels van het land waar het verkocht wordt.

An sich is de biologische productie een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés.

Zowel boer, verwerker, verdeler als verkooppunt moeten zich aanmelden bij een erkende controleorganisatie.

Bio herken je aan haar labels. Zo heb je het europese bio label dat op alle producten vermeld staat. Maar er zijn ook andere labels die kunnen worden gegeven. Het één al wat strenger als het andere.

Ecogarantie® is een label waarmee u de aandacht vestigt op de biologische oorsprong van uw grondstoffen en de duurzame aanpak voor bijvoorbeeld uw cosmetica, schoonmaakproducten, huisparfums en kaarsen die niet onder de Europese bioverordening vallen.

Biogarantie® is een Belgisch label waarmee u de ecologische, maatschappelijke of economische duurzaamheid van uw biologische aanpak promoot. Biogarantie® is niet alleen gebaseerd op de Europese regelgeving, maar bevordert ook :

  • de toepassing van eerlijke prijzen;

  • de bescherming van natuurlijke rijkdommen (water, energie, biodiversiteit);

  • de beperking van vervoer, verpakking en afval;

  • en de bevordering van lokale en seizoensgebonden producten.

Het gebruik van het Biogarantie®-label getuigt van uw engagement, als producent of verwerker bijvoorbeeld, om al deze duurzame benaderingen te volgen, zoals vastgelegd in een charter. Om het te mogen gebruiken, moet u voldoen aan het lastenboek van Biogarantie® en het bijbehorende duurzaamheidscharter ondertekenen.

Demeter® is een collectief keurmerk voor voedingsmiddelen uit de biologisch-dynamische landbouw.

Het oranje logo op het etiket van een product garandeert dat het volgens het lastenboek van Demeter® werd geproduceerd.

Het AB-logo is eigendom van het Franse ministerie van landbouw. Het is facultatief en kan naast het Europese biologo worden gebruikt. Het geniet veel bekendheid op de Franse markt.

Naast dit wettelijk kader is er ook een ideaal kader waarin vier principes gelden als basiswaarden.

De Europese biowetgeving ontstond in 1991. Maar lang daarvoor had je al een biobeweging, die voor zichzelf had bepaald aan welke principes bio moest voldoen. IFOAM, de internationale koepelorganisatie voor de biologische sector, legde daarbij vier principes vast: gezondheid, ecologie, zorg en eerlijkheid/fairness.

Deze principes gaan verder dan het ecologische aspect dat is uitgewerkt in de Europese wetgeving en waarmee de biosector doorgaans geassocieerd wordt. De vier principes vormen samen een visie op voedselproductie waarbij de ecologische, sociale en economische duurzaamheid wereldwijd hand in hand gaan.

Deze principes worden wereldwijd door de biosector onderschreven.

1) Gezondheid

Bio wil gezonde voeding produceren, op een gezonde manier. De gezondheid van bodem, plant, dier en planeet is even belangrijk als die van de mens.

2) Zorg

Bio moet zorgzaam omspringen met natuurlijke hulpbronnen en geen technologie gebruiken waarvan we de gevolgen op lange termijn niet kunnen inschatten.

3) Ecologie

Bio werkt vanuit respect voor de natuur aan landbouw. De bioboer maakt gebruik van de kracht van het ecosysteem en de biodiversiteit op en rond zijn boerderij.

4) Eerlijkheid/Fairness

Biologische voedselproductie moet voor iedereen rechtvaardig zijn: boeren, personeel, landbouwdieren, verwerkers, vervoerders, handelaars en consumenten.

Bioshop Klimop

Boseind 25
3910 Neerpelt
tel. 011 64 42 88
bioshop.neerpelt@virusfree.be

Openingsuren

maandag tot donderdag :
9u-12u30 en 13u30-18u
vrijdag : 9u-18u
zaterdag : 9u-13u en 13u30-17u

Copyright © 2022 Bioshop Klimop | Website by WebassICT